Rithvika Name Meaning in Telugu | Rithvika పేరుకి అర్థం ఏమిటి

Rithvika Name Meaning in Telugu. Read the article to know the meaning of the name Rithvika in Telugu.

See what you can find out by reading this article

 • Rithvika Name Meaning in Telugu
 • Rithvika Name LuckyNumber/Numerology
 • Rithvika Name Rashi
 • Rithvika Name Origin
 • Rithvika Name Popular Person
 • Rithvika Name Religion
 • Rithvika Name Lucky Days
 • Rithvika Name Lucky Colors
 • Rithvika Name Good Side
 • Rithvika Name Lucky Stones
 • Rithvika Name Lucky Metals

There are many more important facts about the name Rithvika, they are written in this article, which is very important to know.

Rithvika Name Meaning in Telugu

Has a new member of your family been born? Thinking of using her name Rithvika? Or your friend or your name is Rithvika? Do you want to know the meaning of the name Rithvika for him? So let’s see if the name Rithvika means much more.

Rithvika Name Meaning in Telugu

The name Rithvika is very beautiful and good. The name Rithvika is very popular in India.

Rithvika Name Meaning in Telugu Priest; Rays; Beautiful; Moon పూజారి; కిరణాలు; అందమైన; చంద్రుడు

Rithvika Name Brief Description

పేరుRithvika
అర్థంపూజారి; కిరణాలు; అందమైన; చంద్రుడు
లింగంఅమ్మాయి
చిన్న పేరుఅవును
పేరు పొడవు8 అక్షరాలు 1 పదం
మూలంభారతదేశం
మతంహిందూ
అదృష్ట సంఖ్య8
లక్కీ డేస్శుక్రవారం
అదృష్ట రంగులుతెలుపు
మంచి వైపుపడమర వైపు
లక్కీ స్టోన్స్వజ్రాలు
లక్కీ మెటల్స్రాగి
NameRithvika
MeaningPriest; Rays; Beautiful; Moon
Gendergirl
Short Nameyes
Name Length8 Letters 1 Word
Originindia
Religionhindu
RashiTula
LuckyNumber
/ Numerology
8
Lucky DaysFriday
Lucky ColorsWhite
Good SideWest side
Lucky StonesDiamonds
Lucky MetalsCopper

Rithvika Name Popular Person

 • Popular person named Rithvika was not found

FAQ

Is Rithvika an Hindu name?

Yes

Is Rithvika good name

Yes

Rithvika name meaning

Priest; Rays; Beautiful; Moon

Leave a Comment